Yabancı Uyruklu Ortakların Şirket Kurması

Yabancı Uyruklu Ortakların Şirket Kurması 17.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe, Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları kanunun uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına...

Yabancı Öğrenciler için Oturma İzni

İlköğretim-Ortaöğretim İlk başvuru için gerekli belgeler İkamet İzni Başvuru Formu Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize Dört (4) adet fotoğraf Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.) Öğrenci Belgesi Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli...