Bankacılık ve Finans Hukuku

Bankacılık ve Finans Hukuku

Aytekin Hukuk Bürosu olarak; Bankacılık ve finans alanlarındaki hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda; hem ticari bankalara, yatırım bankaları ve diğer finans kuruluşlarına hem de farklı sektörlerden yatırımcılara, hizmet vermekteyiz.

Bankacılık ve Finans Hukuku alanın verdiğimiz hizmetler;

• Proje ve finansman dokümanlarının ayrıntılı incelenmesi
• Günlük operasyonel işlerin yürütülmesi ve her türlü sözleşmelerin hazırlanmasında bankacılık ve finans mevzuatına uyum çerçevesinde görüş verilmesi
• Her türlü nakdi ve gayrı nakdi krediler ile ilgili olarak;
– kredi sözleşmeleri hazırlanması,
– teminatların düzenlenmesi,
– ipotek, rehin, ticari işletme rehni sözleşmelerinin hazırlanması,
– ipoteğin veya rehnin tapuya ya da sicile tescil edilmesi,
– banka teminat mektubu ya da akreditif metinlerinin hazırlanması,
– sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde ipoteğin paraya çevrilmesi ve kredi alacağının tahsili gibi hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri verilmektedir.