İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Aytekin Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı şirketlerin işe alım süreçlerinin başladığı andan sona erdiği ana kadar bütün aşamaların yasal düzenlemelere uygun yerine getirilmesi konusunda hukuki destek vermektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında sunduğumuz hizmetler;

• İş Sözleşmelerinin Feshi Sürecinin yönetimi (İşçi Ve İşveren Yönünde)
• İş Sözleşmesi, İç Yönetmelikler, İşyeri Uygulamaların hazırlanması
• Çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi
• Gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması
• İş alacak ve işe iade davalarının takibi