Marka Patent Hukuku

Marka ve Patent Hukuku

Aytekin Hukuk Bürosu olarak, fikri ve sınai hakların hukuk düzeni içinde korunması, bu haklarla iliği toplumda farkındalık yaratılması adına çok sayıda eğitiM ve seminer düzenlemiş olup bu alanda yerli ve yabancı, geçek ve tüzel kişi müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler;

Marka hukukuna ilişkin;

• Know-How sözleşmeleri
• Marka devri
• Delillerin tespiti davası
• Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası
• Tecavüzün tespiti davası
• Tecavüzün giderilmesi davası
• Maddi tazminat davası
• Manevi tazminat davası
• İtibar tazminatı
• Hakka tecavüz neticesinde üretilen materyal ile bunların üretiminde doğrudan kullanılan araçlara elkonulması
• Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
• Markanın silinmesi ve imha gibi alanlarda hizmet sunmaktadır.

Patent ve Endüstriyel Tasarım Haklarına ilişkin ise;

• Delillerin tespiti davası
• Tecavüzün durdurulması ve önlenmesi davası
• Tecavüzün tespiti davası
• Tecavüzün giderilmesi davası
• Maddi tazminat davası
• Manevi tazminat davası
• İtibar tazminatı
• Hakka tecavüz neticesinde üretilen materyal ile bunların üretiminde doğrudan kullanılan araçlara elkonulması
• Ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
• Şekil değiştirme ve gereğinde imha
• Hükmün ilgililere tebliği
• Kamuya yayın yoluyla duyurulması ve ilanı
• Tecavüzün mevcut olmadığı hakkında dava
• Eylem suç teşkil ettiği takdirde açılabilecek ceza davaları alanında hukuki hizmetler sunmaktayız.