İlköğretim-Ortaöğretim
İlk başvuru için gerekli belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınan kalış amacına uygun vize

Dört (4) adet fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

Öğrenci Belgesi

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda;

yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

 

Uzatım başvurusu için gerekli belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

İki (2) adet fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

Öğrenci belgesi

On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Ön Lisans-Lisans-Yüksek Lisans-Doktora

İlk başvuru için gerekli belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Dört (4) adet fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

Öğrenci Belgesi

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda;

Yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesio Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası

Uzatım başvurusu için gerekli belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi

Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

İki (2) adet fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

Öğrenci belgesi

On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Değişim Programı
İlk başvuru için gerekli belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin noter onaylı aslı gibidir sureti

Dört (4) adet fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

Öğrenci Belgesi

Öğrenim görecekleri kurumdan “değişim programı” kapsamında geldiğini gösterir belge

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır.

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge

Özel sağlık sigortası o Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

 

Uzatım başvurusu için gerekli belgeler

İkamet İzni Başvuru Formu

Pasaport veya yerine geçen belgenin Noter onaylı aslı gibidir sureti ve fotokopisi

Önceki ikamet izin belgesinin ibrazı

İki (2) adet fotoğraf

Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyanı (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir. Belirtilen program süresince yabancının masrafları kamu kurumunca karşılanıyorsa bu durum başvuruda idareye bildirilir.)

Öğrenci belgesi

On sekiz yaşından küçüklerde, uzatma süresini kapsamıyorsa yeni muvafakatname ile taahhütname

Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır)

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalandığına dair belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış provizyon belgesi

Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası Belirtilen program süresince sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.