Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

 • Hukuk büromuz müvekkil şirketlere;Niyet Mektubu | Teklif Mektubu
 • Hisse Devir Sözleşmeleri
 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Gizlilik Sözleşmeleri
 • Genel Satış Şartları
 • Genel Satın Alma Şartları
 • Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri
 • Teminat Sözleşmeleri
 • Sınaî Alanda Alt İşverenlik Sözleşmeleri
 • İşletmeler Arası Ortaklık Sözleşmeleri
 • Uzun, Orta ve Kısa Vadeli Tedarik Sözleşmeleri
 • İşletmelerarası Araştırma ve Geliştirme Sözleşmeleri
 • Teknoloji ve Know-How Transfer Sözleşmeleri
 • Ortaklık ve İşbirliği Sözleşmelerinin son erdirilmesine kadar ticari faaliyetlerinde tüm yasal düzenlemeler konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.