Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığının Yatırım Yapılması Yoluyla Kazanılması

19 Eylül 2018 tarihi itibari ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının istisnai yoldan kazanılmasına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidilmiş olup, şartlar daha önceki dönem uygulamasına göre hafifletilmiştir.
Vatandaşlık başvurusu için izlenecek yollardan biri gayrimenkul yatırımı kapsamında düzenlenmiş olup aşağıda yer alan hususları içermektedir.

250.000 USD değerinde gayrimenkul yatırımı yaparak vatandaşlık hakkı kazanma:

Kanaatimizce bu başvuru yöntemi vatandaşlık kazanımı için en çok tercih edilecek yol olacaktır. Yabancı 250.000 USD değerinde yapacağı bir gayrimenkul yatırımı ile (toplam değerleri 250.000 USD’yi sağlamak şartıyla birden fazla gayrimenkul de olabilir) kendisi, eşi ve 18 yaşından küçük çocuklarını Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapabilecektir. Ayrıca 18 yaşından büyük çocuklar da ömür boyu oturum izni hakkına sahip olacaktır.

Bu başvuru yönteminde yatırım konusu gayrimenkullere üç yıl boyunca satılamaz şerhi koydurulması zorunludur. Öte yandan gayrimenkullerin satışının yabancıdan yabancıya yapılması halinde başvuru şartları sağlanmamış kabul edilecektir. Koşulların sağlanması halinde başvuruların 45 iş günü içinde neticelenmesi öngörülmektedir.