Noterde Düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri ile Vatandaşlık Kazanılması

Resmi Gazete’de yayınlanan  06.12.2018 tarih ve 418 karar sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğe” göre,  250.000 USD tutarında  taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı için yeterli olacaktır.

Noterde düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri hukuki olarak taşınmaz mülkiyetini doğrudan yabancı yatırımcıya geçirmeye yeterli değildir. Bu sözleşme ile satıcı projenin  tamamlanmasını ardından asıl satış sözleşmesini yapmayı üstlenmektedir. Yani satış vaadi sözleşmeleri asıl satışın yapılması için bir ön sözleşme niteliğindedir.

İşbu düzenleme ile projeden satışların önü açılacaktır fakat göz önünde tutulması gereken en önemli husus satışa konu projede bağımsız bölümler bakımından “kat mülkiyet” ya da “kat irtifakı” kurulmuş olması şartıdır. Dolayısıyla henüz  kat irtifakı ya da kat mülkiyeti tesisi sağlanmamış projeler kapsamında yapılacak satın alımlara dayanarak vatandaşlık başvurusunda bulunmak da mümkün olmayacaktır.