Yazı

Noterde Düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri ile Vatandaşlık Kazanılması

Noterde Düzenlenecek Satış Vaadi Sözleşmeleri ile Vatandaşlık Kazanılması Resmi Gazete’de yayınlanan  06.12.2018 tarih ve 418 karar sayılı “Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğe” göre,  250.000 USD tutarında  taşınmazın peşin olarak satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin üç yıl süreyle devri ve terkini yapılamayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edilmesi de vatandaşlık kazanımı...