Yabancılar için Kısa Dönem Oturma İzni
Yazı

Yabancılar için Kısa Dönem Oturma İzni

Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için yabancılar bir takım şartları ve belgeleri sağlaması gerekmektedir. Bunlar; yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, genel sağlık ve güvenlik standartlarına ...

Yazı

Yabancı Uyruklu Ortakların Şirket Kurması

Yabancı Uyruklu Ortakların Şirket Kurması 17.06.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca; Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe, Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir Yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla eşit muameleye tabidirler Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izniyle belgeleyen Türk vatandaşları...