Yazı

TÜBİTAK Projelerinde, Proje Yürütücüsü ile Kurum Arasında Fikri Hakların Paylaşımı

TÜBİTAK Projelerinde, Proje Yürütücüsü ile Kurum Arasında Fikri Hakların Paylaşımı TÜBİTAK projeleri kapsamında yapılan başvurularda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? TÜBİTAK Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesi “TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında veya sonucunda ortaya çıkan eser, buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikri ürün...

Yazı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Sağlanan Destek, Muafiyet ve Teşvikler

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için Sağlanan Destek, Muafiyet ve Teşvikler Yönetici Şirketler için Sağlanan Destek ve Muafiyetler Nelerdir? Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve alt yapı inşası ile ilgili giderlerin yönetici şirket tarafından karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bakanlık bütçesine konulan ödenekle sınırlı olmak üzere karşılanabilir. AR-GE ve yenilik faaliyetlerini desteklemeye yönelik yönetici şirketçe...

Yazı

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması

Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanılması Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Bakanlığın teklifi, Bakanlar Kurulunun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler. Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli...